โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติศาสตร์


เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

ข่าววันที่ : 18/07/2014