โครงการบริการวิชาการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน


โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน” ปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์เปิดซองส่องไทย

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  5  อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

ข่าววันที่ : 18/07/2014