กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอน ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557


กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอน / ย้ายกลุ่มเรียน

ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 ( คืนเงินตามระเบียบและไม่ปรากฎ W ในรายงานผลการศึกษา )


ใน วันจันทร์ที่  1 กันยายน -  เสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เท่านั้น 

ข่าววันที่ : 19/08/2014