ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ภายใต้โครงการรับน้องใหม่ ชีวิตสุดๆ ของ Freshy 2557


ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ภายใต้โครงการรับน้องใหม่ "ชีวิตสุดๆ ของ Freshy 2557" ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.00-16.00 น. สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร.1302-3 หรือ อาจารย์น้ำฝน บัวทอง โทร.081-134-2776

กำหนดการโครงการรับน้อง

ข่าววันที่ : 25/08/2014