กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557


กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอนรายวิชา

( คืนเงินตามระเบียบและไม่ปรากฏ W  ในรายงานผลการศึกษา )

ประจำภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา 2557

ภายใน วันจันทร์ที่ 19 - เสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เท่านั้น

ข่าววันที่ : 07/01/2015