สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Onefile และฐานข้อมูล Info Trac จำนวน 15 ฐาน


สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Onefile และฐานข้อมูล Info Trac จำนวน 15 ฐาน

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2558

ตาม Link

ชื่อฐาน URL
Academic OneFile
Agriculture Collection
Business & Economics Theory Collection
Communication & Mass Media Colllection
Computer Database
Environmental Studies & Policy Collection
Fine Arts & Music Collection
General Science Collection
Health Reference Center: Academic
Hospitality, Tourism & Leisure Collection
Information Science & Policy Issues
LegalTrac
Nursing & Allied Health Collection
Psychology Collection
World History Collection
ข่าววันที่ : 05/03/2015