กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558


กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน - เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558

 

โดยนักศึกษาลงทะเบียนผ่าน

เว็บไซต์ http://reg.kbu.ac.th/registrar/home.asp ด้วยตนเอง

ข่าววันที่ : 26/05/2015