สรุปองค์ความรู้ KM-การจัดทำเอกสารประกอบการสอน


คณะบริหารธุรกิจได้มีการประชุมเพื่อจัดการองค์ความรู้เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักและวิธีการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวสามารถดาวโหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

การจัดทำเอกสารประกอบการสอน

ข่าววันที่ : 10/06/2015