สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม “การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรสาร” ประจำปีการศึกษา 2558


สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์
ร่วมกิจกรรม “การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรสาร” ประจำปีการศึกษา 2558


 

Download รายละเอียดตารางฝึกอบรม
Download แบบตอบรับกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม http://library.kbu.ac.th/

ข่าววันที่ : 29/07/2015