สำนักบรรณสาร ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Springer e-book


สำนักบรรณสาร ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Springer e-book

Springer เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
โดยสามารถเข้าใช้ผ่าน URL: http://link.springer.com/

คู่มือการใช้  : คลิกอ่านคู่มือ
หมายเหตุ : สามารถใช้ได้ผ่าน IP มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ข่าววันที่ : 19/08/2015