กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(transcript) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 (ครั้งที่ 2,3) และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557


กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(transcript)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2  (ครั้งที่ 2,3) และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557

โดยนักศึกษาที่มีรายชื่่อตามลิงค์ต่อไปนี้    

ลิงค์ที่ 1   http://kbu.ac.th/home/?page=detail_news&type=news&id=581

 ลิงค์ที่ 2    http://kbu.ac.th/home/?page=detail_news&type=news&id=582

 

สามารถติดต่อรับใบรับรองผลการศึกษา พร้อมชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ข่าววันที่ : 24/08/2015