โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ข่าววันที่ : 26/08/2015