รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการ SMART เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21


เนื่องด้วยภาคการศึกษาที่ 1/2558 นี้ ทางคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการ SMART เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 และนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ และระดับหลักสูตร ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจจึงขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 - 2 เข้าร่วมโครงการ โดยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

ดูหัวข้อและตารางการอบรมได้ที่

ข่าววันที่ : 12/10/2015