โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “เรียนอย่างไร ให้ได้ A”


โครงการ  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เรื่อง “เรียนอย่างไร ให้ได้ A”

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพ นิสิต  นักศึกษา จาก ม.เกษตรศาสตร์

รศ.ดร.จิตตินันท์  บุญสถิรกุล

22   สิงหาคม 2556    เวลา 12.30-16.00 น.

ณ  อาคารเกษมนครา  ห้อง 2412  วิทยาเขตร่มเกล้า

นักศึกษาที่สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทั้ง 2 วิทยาเขตนะคะ

วิทยาเขต ร่มเกล้า  อาคารเกษมนครา  ห้อง 2419 

วิทยาเขตพัฒนาการ  อาคารเกษมสรรค์  ชั้น 2

โทรศัพท์  02-720-4788

รายละเอียดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “เรียนอย่างไร ให้ได้ A”

ข่าววันที่ : 06/08/2013