โครงการสดใสใจสบาย ตอน at เกษม ปีการศึกษา 2556


โครงการสดใสใจสบาย (ประจำปีการศึกษา 2556) ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1)วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00น. – 15.00 น. อาคารเกษมนครา (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2)วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00น  – 15.00 น.

โครงการสดใสใจสบาย ตอน"ชิลล์ ชิลล์ @เกษม" ปีการศึกษา 2556.
1) บริเวณใต้อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียดโครงการ

ข่าววันที่ : 07/08/2013