สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ eBook Academic Collection


eBook Academic Collection

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้อื่นเนื่องจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวีรัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆอีกมากมาย eBooks จำนวนมากกว่า 141,500 รายชื่อ ทุกรายชื่อสามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน

สามารถเข้าสืบค้นได้จากภายนอกสถาบันได้ที่
URL : https://search.ebscohost.com

UserID : kasem                Password : library

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

ข่าววันที่ : 14/03/2016