สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest Ebook Central


สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest Ebook Central

ฐานข้อมูล ProQuest EBook Central เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือจากหลายสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก เช่น Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor and Francis, University of Mississippi, World Bank Publications ฯลฯ มีจำนวนหนังสือมากว่า 750,000 เล่ม และเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ให้บริการสืบค้นตาม Subjects ได้แก่

- Art          - Business          - Education          - General          - Health & Medicine          History & Political Science          
Law           - Literature  &Language          Social Science           - Religion & Philosophy           - Science & Technology

 

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2559
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbuth

UserID: sirirat.boo@kbu.ac.th
Password: QGUVJYDV

คู่มือการใช้
PDF version: 
http://corpweb.proquest.com/docs/qsg-ebookcentral.pdf
Videos:
http://www.proquest.com/go/ProQuestEbookCentralVideos

ข่าววันที่ : 22/03/2016