ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมทำงานกิจกรรมนักศึกษาสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดได้ที่ :- อ.น้ำฝน  บัวทอง  แผนกกิจกรรมนักศึกษา อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 1 วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.02-320-2777 ต่อ 1303 หรือ 081-134-2776 หรือห้องสโมสรนักศึกษา อาคารเกษมทัศนา ชั้น 2 วิทยาเขตร่มเกล้า  ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2559 

ข่าววันที่ : 29/03/2016