สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ NewsCenter บริการฐานข้อมูลข่าว Real time ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559


NewsCenter บริการฐานข้อมูลข่าว Real time

 

Username

Zkbu04

Password

Zkbu04

Server

NC80SU

 
ข่าววันที่ : 14/07/2016