ศูนย์ฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมศักยภาพบุคลากร


ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มกบ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดโครงการฝึกอบรมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 2 หลักสูตร

ประกอบด้วย
          1. หลักสูตรนวัตกรรมการจัดกสนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน ระหว่าง วันที่ 14 -16 ก.ย. 2559
          2. นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่าง วันที่ 21-23 ก.ย. 2559

สถานที่ : ณ โรงแรมเค.พาเลชแอนด์คอนเวนชั่น แถนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 02-320-2777 ต่อ 1340 (รับจำนวนจำกัด) หรือ ที่ www.tc.kbu.ac.th

ข่าววันที่ : 16/08/2016