ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี (ที่ยังไม่มารายงานตัว) ประจำปีการศึกษา 2555


ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555 (ที่ยังไม่มารายงานตัว) รายงานตัวเข้ารับรางวัลเรียนดี ได้ที่ อาจารย์น้ำฝน  บัวทอง หน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1319 หรือ 081-134-2776 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดีที่ยังไม่มารายงานตัวคลิ๊กที่นี่

กำหนดการและข้อปฏิบัติในการเข้าพิธีมอบรางวัลเรียนดี

ข่าววันที่ : 19/08/2013