ผลพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ผลพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สำนักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งผลการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการเทียบโอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติได้ที่  http://reg.kbu.ac.th/registrar/home.asp 

(เข้าระบบ เลือกผลการศึกษา) เพื่อวางแผนการเรียนของนักศึกษาต่อไป

                  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ   >> ตรวจสอบรายชื่อ <<                

ข่าววันที่ : 28/09/2016