ศูนย์ฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร


ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร "นวัตกรรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา"

ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 

สถานที่ : ณ โรงแรมเค.พาเลชแอนด์คอนเวนชั่น แถนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 02-320-2777 ต่อ 1340, 089-200-3478 (รับจำนวนจำกัด) หรือ ที่ www.tc.kbu.ac.th

ข่าววันที่ : 17/10/2016