สำนักบรรณสาร ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์


เชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อน

เผยแพร่โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

สำนักบรรณสาร ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์

(ต้องใช้ผ่านอีเมล์ @kbu.ac.th เท่านั้น) ซึ่งเข้าใช้งานได้ที่ http://akarawisut.com 

โดยดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่นี้ อักขราวิสุทธิ์-คู่มือการใช้งาน เวอร์ชั่น 2

และสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ใช้อักขราวิสุทธิ์ได้ที่นี่ http://akarawisut.com/clients.html

 

 

ข่าววันที่ : 17/11/2016