คณะนิติศาสตร์ เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง อัจฉริยราชาทางกฎหมาย


คณะนิติศาสตร์  เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "อัจฉริยราชาทางกฎหมาย" 
โดย อาจารย์วันชัย สอนศิริ  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และโฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นวิยากร 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
อาคารเกษมนครา ชั้น 4 ห้อง 2413 เวลา 10.00-12.00 น.

ข่าววันที่ : 06/12/2016