รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (INDUSTRIAL ENGINEERING)
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
เปิดเรียนวันแรก 22 ตุลาคม 2560

สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร
อ. สมภพ 08-2449-4749
อ. ชัยพล 08-6416-7998
อ. วิศรุต  06-3979-5678

คลิกดูรายละเอียด

ข่าววันที่ : 16/12/2016