คณะจิตวิทยาจัดโครงการ จิตอาสา พัฒนาชุมชน


คณะจิตวิทยาจัดโครงการ

จิตาสา พัฒนาชุมชน  

ตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซอยพัฒนาการ 37 ถึงโลตัสพัฒนาการ  

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น

ข่าววันที่ : 07/02/2017