เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 7)


ดูรายละเอียดใน http://law.master.kbu.ac.th/

download เอกสารได้ที่นี่

ข่าววันที่ : 16/02/2017