เปิดรับผู้จบ ปวส. ช่างอุตสาหกรรมเรียนต่อ ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1ปี 8เดือน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

เปิดรับผู้จบ ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเว้นก่อสร้าง)

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 2/2560... 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าววันที่ : 15/08/2017