eBook Academic Collection


eBook Academic Collection                           

    เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาดความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย eBooks จำนวนมากกว่า 141,500 รายชื่อ ทุกรายชื่อสามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนและยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ๆเข้าไปทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สามารถตอบสนองการใช้งานได้ง่าย สะดวกสบายเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ขั้นตอนการ Download อย่างง่าย ระบบเข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณ Internet นอกจากนี้ยังสมารถทำการจดบันทึก การพิมพ์ การส่งอีเมล์, การใช้อ้างอิง และอื่นๆ

 

สามารถเข้าสืบค้นได้ที่ http://search.ebscohost.com

เลือก eBook Collection หรือ eBook Academic Collection

Username : kasem  

Password : library

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าววันที่ : 23/08/2017