ข้อบังคับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (จำกัดการเข้าดูไฟล์เฉพาะแอคเคาท์ @kbu.ac.th)

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

 

ข่าววันที่ : 25/08/2017