คณะจิตวิทยา จัดโครงการ น้อมรำลึก...บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560


คณะจิตวิทยา จัดโครงการ

“น้อมรำลึก...บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560”  

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ หอประชุม ชั้น 10 อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร 3) วิทยาเขตพัฒนาการ 

ข่าววันที่ : 06/09/2017