สานใจไทยสู่ใจใต้ ดันกีฬายกระดับวัยใสสร้างสันติสุขดับไฟใต้ที่ปลายด้ามขวาน


สานใจไทยสู่ใจใต้ ดันกีฬายกระดับวัยใสสร้างสันติสุขดับไฟใต้ที่ปลายด้ามขวาน 
โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ
เพื่อมอบผ่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ตามโครงการสานใจใต้ ในพิธีเปิดโครงการ รุ่นที่ 31
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา10.00 น.
ณ หอประชุมกองทัพบก วิภาวดีรังสิต กทม. 

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ผู้สนใจบริจาคอุปกรณ์กีฬาติดต่อ 
ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม .เกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ 
โทร.086-629-9498,02-320-2777ต่อ 1340 
www.kbu.ac.th
facebook:ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

ข่าววันที่ : 21/09/2017