เชิญชวนนักเรียนระดับประถม-อุดมศึกษา ประกวดเรียงความเรื่องพระมหากษัตริย์นักกีฬา


 ยื่นใบสมัครพร้อมส่งผลงานเรียงความด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด...

 หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ

 หลักการและเหตุผลของโครงการประกวดเรียงความเรื่อง

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ

ติดต่อสอบถามโทร.086-629-9498 / 02-320-2777 ต่อ 1340

ข่าววันที่ : 09/11/2017