โครงการทุนเรียนดี เพชรวิศวะเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์


        ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ทุนเรียนดี เพชรวิศวะเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"  ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจทั้งนี้สามารถข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1211 หรือทาง http://eng.kbu.ac.th

 รายละเอียดของโครงการพร้อมกับใบสมัคร...คลิก

ข่าววันที่ : 16/11/2017