กำหนดการและระเบียบการต่างๆของพิธีประสาทปริญญา 2559


ระเบียบการและข้อมูลต่างๆ

 1. คู่มือบัณฑิต
 2. ระเบียบการแต่งกายพิธีประสาทปริญญา
 3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 4. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมลำดับชุดครุย  ประจำปีการศึกษา 2559
 5. รายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตที่ต้องมารับชุดครุยวิทยฐานะภายหลัง (ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561) 
 6. คำแนะนำชี้แจงการส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ  (ปรับปรุงล่าสุด 11/01/2561)
 7. คำแนะนำชี้แจงการรับ-ส่งคืนชุดครุยวิทยฐาน 
 8. แผนงานเตรียมความพร้อมด้านครุยวิทยฐานะบัณฑิต 

​ข้อมูลเพิ่มเติม

​ประกาศ

 1. ประกาศที่ 59-2560 เรื่อง การแจ้งความจำนงและชำระค่าธรรมเนียมพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2559
 2. ประกาศที่ 60-2560 เรื่อง การแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559
 3. ประกาศที่ 63-2560 เรื่อง แจ้งพิธีประสาทปริญญา กำหนดการซ้อมต่างๆ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 24/11/2017