คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลป์นิพนธ์ PYRAMID POINT OF KNOWLEDGE


            ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดและเยี่ยมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลป์นิพนธ์ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ “PYRAMID POINT OF KNOWLEDGE” โดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาฯ และนำออกจัดมาแสดงเผยแพร่สู่สาธารชน รวมถึงยังเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาให้มีโอกาสได้คิดและปฏิบัติจริงในการนำเสนอผลงานการออกแบบการจัดนิทรรศการ และได้ฝึกงานทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นการเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้นภายในคณะฯ อีกด้วย

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ยังได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบสายวิชาชีพเข้าร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการดำเนินงานรายวิชาศิลปะนิพนธ์ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่าง วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ณ SCG EXPERIENCE สาขา CDC ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา

ข่าววันที่ : 18/05/2016