นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 6 งานสถาปนิก’59


นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 6 งานสถาปนิก’59 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในงานสถาปนิก ที่ได้รับความนิยมจากนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และมีทีมผู้เข้าประกวดเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกครั้งที่จัดการประกวด โดยในงานสถาปนิก ’59 ภายใต้แนวคิด Back to basic ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  นับเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแสดงผลงานความสามารถและความ คิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ และยังได้ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย โดยสุขภัณฑ์จากผลงานการประกวดทั้งหมดจะถูกมอบให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการ กุศลเพื่อนำไปสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมดังนี้

ประเภทอุดมศึกษา จำนวน 8 ทีม ได้แก่
1. ทีม สมทรง
2. ทีม 3 เกลอ
3. ทีม ดอยคำ
4. ทีม MAYDAY
5. ทีม Dragon Skill
6. ทีม PD03
7. ทีม Timemachine
8. ทีม จิกกิ้ว 28

ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 2 ทีม ได้แก่

1. ทีม K.B.U.
2. ทีม นมเย็น

ข่าววันที่ : 27/05/2016