คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการ-บ้าน-วัด-โรงเรียน(บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน “ปากบ่อโมเดล ปีที่ 2”


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการ-บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน “ปากบ่อโมเดล ปีที่ 2” เพื่อ เสริมสร้างกลไกและเป็นแกนกลางในการพัฒนาให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง และการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง มุ่งสู่การเป็นชุมชนต้นแบบและองค์กรแห่งความรู้อย่างยั่งยืน

โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมทำกิจกรรม DIY ตะกร้าจากเศษผ้า

ข่าววันที่ : 27/05/2016