โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2558


โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2558

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

เปิดงานโดย ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยากรรับเชิญ ได้แก่

1. คุณชนินทร์ กุลกาญจนาธร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด ผู้ผลิตเว็บไซต์ aecjoblisting.com

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Resume Online และ Resume Maker

2. คุณนพกฤษฎิ์  นิธิเลิศวิจิตร  กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด

ให้คำแนะนำให้หัวข้อ "แรงบันดาลใจ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

โดยภายในงานมีบริษัทที่มารับสมัครงานหลากหลายบริษัทดังนี้

1. Major

2. S.B.Furniture

3. S&P

4. Business Owner

5. บริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด

6. บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด

ข่าววันที่ : 21/06/2016