ศึกษาดูงานเรือนจำบางขวาง


อาจารย์กฤษณา รัตนาสิน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อาจารย์ผู้บรรยายวิชา LW.415 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  พานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4  เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำกลางบางขวาง ในหัวข้อ "การปฏิบัติต่อนักโทษในเรือนจำและวิวัฒนาการของโทษประหารชีวิต"  โดยมีนายนิมิตร ทัพวนานต์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายไพศาล  สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พาเยี่ยมชมแดนประหารพร้อมอธิบายการประหารชีวิตและฉายวิดีทัศน์การประหารชีวิตจริง ณ เรือนจำบางขวาง

ข่าววันที่ : 25/07/2016