คณะจิตวิทยาจัดให้มีการไหว้ครู


สโมสรนักศึกษาเเละนักศึกษาทุกชั้นปีคณะจิตวิทยา เเสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการจัดงาน จิตวิทยาน้อมรำลึกบูชาครู ​ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ

ดูภาพเพิ่มติม...

ข่าววันที่ : 17/08/2016