คณะนิติศาสตร์ วางพวงมาลา วันรพี’59


 

คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมวางพวงมาลา วันรพี’59 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณแห่งพระบิดากฎหมายไทย และสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ณ เนติบัณฑิตยสภา
ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 19/08/2016