ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน ชั้นปีที่4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดออกแบบร้านกาแฟ Cafe' Amazon Awake Award


นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบร้านกาแฟ Cafe' Amazon Awake Award ภายใต้ชื่อทีมชนะเลิศ ได้แก่ 1. นาย ธีรศักดิ์ พาชาติ 2. นาย สรพันธ์ คำนวล 3. น.ส สุภาวรรณ ขวัญธนชุลี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลจำนวน 200,000 บาท ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

(หมายเหตุ : ผลงงานการประกวดเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการเรียนการสอนวิชาออกแบบภายใน 6 โดยมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 5 คน ที่ร่วมดำเนินการ ได้เเก่ 1. นายธีรศักดิ์ พาชาติ  2. นายสรพันธ์ คำนวล  3. น.ส สุภาวรรณ ขวัญธนชุลี  4. น.ส มาดินาห์ เมืองเจียง  5. น.ส นนทินี บรรจุทรัพย์)

ข่าววันที่ : 25/08/2016