คณะจิตวิทยา จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้เเก่นักศึกษาในรายวิชา จว.307, จว.406, จว.408 และ จว.409


คณะจิตวิทยา จัดโูครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้เเก่นักศึกษาในรายวิชา รายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น, รายวิชา จว.406 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น, รายวิชา จว.408 การประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, และรายวิชา จว.409 พลวัตกลุ่ม

เข้าเยี่ยมชม ผลิตชิ้นส่วนของรถไถและ ชิ้นส่วนของจักรยาน ยนต์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการบริหารงานบุคคล ณ บริษัท ไทย ทสึซูกิ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี​

และเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตรถยนต์ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขาบ้านโพธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559เวลา 06.30-16.30 น.


ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 09/09/2016