ขอแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ วุฒิวงศ์ ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2559ขอแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ วุฒิวงศ์ ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2559 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2559 รอบสุดท้าย ผลปรากฎว่าศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต คือนายไพโรจน์ วุฒิวงศ์ โดยสอบไล่ได้ลำดับที่ 28 จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 165 คน 

นายไพโรจน์ วุฒิวงศ์ เป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2546 สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2549 สอบไล่ได้เนติบัณฑิต สมัยที่ 61 พ.ศ.2551

 

ข่าววันที่ : 14/09/2016