ศูนย์ฝึกอบรมจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน


ศูนย์ฝึกอบรมจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กทม.

ผลการจัดโครงการฝึกอบรม/ผู้นำท้องถิ่นรู้จักมหาวิทยาลัยจากการแนะแนวผ่านวิดิทัศน์และเอกสารสิ่งพิมพ์/มีหลายคนซึ่งอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่ มกบ


ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 21/09/2016