โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง รู้ทันภัยไซเบอร์และบทลงโทษตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ Information Security Awareness


 

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “รู้ทันภัยไซเบอร์และบทลงโทษตาม พรบ.คอมพิวเตอร์”

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 13.0 0-16.00 น. ณ ห้อง R2518 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า 

วิทยากรโดย ร.ต.ท.วีระพงษ์ แนวคำดี รองสารวัตร กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี    

เพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการใช้สื่อสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม รวมถึงเรียนรู้แนวทางป้องกันภัยทางสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ Information Security Awareness

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 07/10/2016