นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา ได้รับรางวัล โครงการ 100.5 พลังความดีเริ่มที่ตัวเรากับ ปตท.


       เนื่องด้วย อ.ดร.เจษฎา อังกาบสี  รองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะจิตวิทยา และอ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญอาจารย์ประจำและอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยาได้ส่งตัวแทนนักศึกษาคณะจิตวิทยา ส่งภาพเข้าประกวด พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพในโครงการ "100.5 พลังความดีเริ่มที่ตัวเรากับ ปตท" ซึ่งผลการตัดสิน ปรากฏว่า นางสาวพรพิมลสุดสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา ได้รับรางวัล ภาพถ่ายทำความดีเพื่อสังคมจึงได้ไปศึกษาดูงาน ด้านพลังงานต้นแบบ ณ ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุแก้ไขข้อความ

ข่าววันที่ : 01/11/2016