คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ โครงการ Mini-MBA จัดหนักสัมมนาทิศทางธุรกิจค้าปลีก และกลยุทธ์ของ 7-eleven


ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางธุรกิจค้าปลีก และกลยุทธ์ของ 7-eleven” โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกแนวหน้าของเมืองไทย และจากต่างประเทศ อย่างคุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เชิงอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคอาเซียน และข้อมูลทางการตลาดให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท  จัดโดย  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ โครงการ Mini-MBA จัด ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนคราวิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 21/11/2016